Dla Emitenta

Dla Emitenta

Nasze

Branże

Promujemy projekty z sektorów, które rozumiemy i w ramach których identyfikujemy własne kompetencje.

Movie

Movie

Movie

Green Energy

Green Energy

Green Energy

Automotive

Automotive

Automotive

IT

IT

IT

Gaming

Gaming

Gaming

Alcohol

Alcohol

Alcohol

Fashion

Fashion

Fashion

NewTech

NewTech

NewTech

E-commerce

E-commerce

E-commerce

Health

Health

Health

B2B

B2B

B2B

Food

Food

Food

Rodzaje
projektów

W Vortune Equity rozumiemy, że dla przedsiębiorstw o potwierdzonym modelu biznesowym dostęp do kapitału to jeden z najważniejszych lewarów dynamicznego rozwoju.
Zdajemy sobie sprawę, jak wiele energii wymaga budowa własnego, dobrze prosperującego przedsiębiorstwa. Wspieramy Emitentów w sprawnym pozyskaniu finansowania udziałowego od grupy inwestorów, umożliwiając tym samym dotychczasowym udziałowcom zachowanie wysokiego stopnia autonomii w zarządzaniu biznesem.

Wspomnianą zależność postrzegamy jako unikalną na rynku. Współpracujemy z przedsiębiorstwami wykazującymi potencjał liderów w swoich branżach, znajdującymi się na drodze do skalowania działalności i wymagających kapitału na inwestycje, kapitału obrotowego lub środków przeznaczonych na akwizycję lub konsolidację. wymagającymi kapitału na inwestycje, kapitału obrotowego lub środków na akwizycję i konsolidację.

Zasady
współpracy

W Vortune Equity przywiązujemy dużą wagę do wiarygodności oraz perspektyw sektora, w którym działają nasi Klienci. Współpracę opieramy o partnerskie zasady wykraczające poza standard finansowania bankowego i funduszy inwestycyjnych.
Cykl współpracy z Emitentami przebiega w formie wystandaryzowanego procesu:

• Analiza due diligence, analiza finansowa, sektorowa i prawna;
• Konsultacja modelu biznesowego i planu finansowego Spółki;
• Dobór parametrów i funkcjonalności produktu udziałowego dla Inwestorów;
• Określenie warunków współpracy;
• Runda inwestycyjna i pozyskanie kapitału;
• Monitoring realizacji biznes planu i konsultacje okresowe.

Proces

kwalifikacyjny

Stosujemy transparentną metodologię akwizycji i oceny projektów. Proces kwalifikacyjny zawiera 4 etapy, po których następuje wdrożenie rundy inwestycyjnej i monitoring projektu:

1
Akwizycja

Zgłoszenie podstawowych informacji o projekcie i nawiązanie relacji

2
Compliance

Analiza prawna, analiza finansowa, ocena sektorowa, rekomendacja wdrożenia

3
Decyzja

Kwalifikacja projektu przez Komitet Inwestycyjny Vortune Equity

4
Runda inwestycyjna

pozyskanie kapitału i objęcie produktów w ramach emisji

5
Monitoring

Zgłoszenie podstawowych informacji o projekcie i nawiązanie relacji

Jeśli jesteś gotów robić tylko to co jest łatwe, życie będzie trudne. Ale jeśli jesteś gotów robić to co jest trudne, życie będzie łatwe.

T. Harv Eker