Dla emitenta

Promujemy projekty z sektorów, które rozumiemy i w ramach których identyfikujemy własne kompetencje, w tym m.in.: branża przemysłowa, branża deweloperska, rynek pierwotny nieruchomości, branża odpadowa i przetwarzanie metali oraz zero waste management, FMCG, nowe technologie i fintech, branża spożywcza, handel i usługi.

Rodzaj projektów

Skalowanie biznesu

W Vortune Equity rozumiemy, że dla przedsiębiorstw o potwierdzonym modelu biznesowym dostęp do kapitału to jeden z najważniejszych lewarów dynamicznego rozwoju.

Zdajemy sobie sprawę, jak wiele energii wymaga budowa własnego, dobrze prosperującego przedsiębiorstwa. Wspieramy Emitentów w sprawnym pozyskaniu finansowania udziałowego od grupy inwestorów, umożliwiając tym samym dotychczasowym udziałowcom zachowanie wysokiego stopnia autonomii w zarządzaniu biznesem. Wspomnianą zależność postrzegamy jako unikalną na rynku.

Współpracujemy z przedsiębiorstwami wykazującymi potencjał liderów w swoich branżach, znajdującymi się na drodze do skalowania działalności i wymagających kapitału na inwestycje, kapitału obrotowego lub środków przeznaczonych na akwizycję lub konsolidację. wymagającymi kapitału na inwestycje, kapitału obrotowego lub środków na akwizycję i konsolidację.

Zweryfikowane źródła finansowania

Starannie dobieramy Inwestorów. Dewizą Doradców Vortune Equity jest długookresowa współpraca

Zasady współpracy

W Vortune Equity przywiązujemy dużą wagę do wiarygodności oraz perspektyw sektora, w którym działają nasi Klienci. Współpracę opieramy o partnerskie zasady wykraczające poza standard finansowania bankowego i funduszy inwestycyjnych.

 

Cykl współpracy z Emitentami przebiega w formie wystandaryzowanego procesu:

 

•   Analiza due diligence, analiza finansowa, sektorowa i prawna;

•   Konsultacja modelu biznesowego i planu finansowego Spółki;

•   Dobór parametrów i funkcjonalności produktu udziałowego dla Inwestorów;

•   Określenie warunków współpracy;

•   Runda inwestycyjna i pozyskanie kapitału;

•   Monitoring realizacji biznes planu i konsultacje okresowe.

Proces kwalifikacyjny

Stosujemy transparentną metodologię akwizycji i oceny projektów. Proces kwalifikacyjny zawiera 4 etapy, po których następuje wdrożenie rundy inwestycyjnej i monitoring projektu:


01

 

Akwizycja: zgłoszenie podstawowych informacji o projekcie i nawiązanie relacji

02

 

Compliance: analiza prawna, analiza finansowa, ocena sektorowa, rekomendacja wdrożenia

03

 

Decyzja: kwalifikacja projektu przez Komitet Inwestycyjny Vortune Equity

04

 

Kontrakt: ofertowanie i negocjacja warunków współpracy

05

 

Runda inwestycyjna: pozyskanie kapitału i objęcie produktów w ramach emisji

06

 

Monitoring: raportowanie kroków milowych, wskaźników i monitoring wdrożenia