Dla Inwestora

Dla Inwestora

W Vortune tworzymy rozwiązania, dzięki którym inwestorzy otrzymują możliwość zyskownego inwestowania kapitału w udziały w operacyjnych, odnoszących sukcesy przedsiębiorstwach dywidendowych, spółkach celowych oraz projektach zamkniętych.

Udziały
w spółkach

Oferta produktowa Vortune Equity stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania rynku finansowego, potrzebę transparentności, bezpieczeństwa i elastyczności. W Vortune Equity promujemy inwestycje w produkty bazujące na udziałach w spółkach operacyjnych oraz spółkach celowych powołanych w formie prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Korzyści

Inwestując w udziały w przedsiębiorstwach operacyjnych lub spółkach celowych powołanych dla projektów zamkniętych Inwestorzy nabywają prawa zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, otrzymują możliwość lokowania kapitału i czerpania zysków z działalności wskazanego przedsiębiorstwa oraz dywersyfikują portfel klasycznych produktów inwestycyjnych przez inwestycje udziałowe.


Umożliwiamy inwestorom przystąpienie jako udziałowcy do zweryfikowanych przedsięwzięć gospodarczych w zróżnicowanych sektorach i branżach spełniających kluczowe kryteria kwalifikacji takie jak:

• ponadprzeciętna względem rynku dynamika przychodu i/lub wyniku finansowego,

• realne perspektywy ekspansji rynkowej,

• wzrostowa tendencja sektora i otoczenia makro,

• wiarygodność Zarządu i beneficjentów rzeczywistych,

• gwarancja wyjścia z inwestycji,

• atrakcyjna stopa zwrotu z inwestycji.

Inwestując w udziały w przedsiębiorstwach operacyjnych lub spółkach celowych powołanych dla projektów zamkniętych Inwestorzy nabywają prawa zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, otrzymują możliwość lokowania kapitału i czerpania zysków z działalności wskazanego przedsiębiorstwa oraz dywersyfikują portfel klasycznych produktów inwestycyjnych przez inwestycje udziałowe.


Umożliwiamy inwestorom przystąpienie jako udziałowcy do zweryfikowanych przedsięwzięć gospodarczych w zróżnicowanych sektorach i branżach spełniających kluczowe kryteria kwalifikacji takie jak:

• ponadprzeciętna względem rynku dynamika przychodu i/lub wyniku finansowego,

• realne perspektywy ekspansji rynkowej,

• wzrostowa tendencja sektora i otoczenia makro,

• wiarygodność Zarządu i beneficjentów rzeczywistych,

• gwarancja wyjścia z inwestycji,

• atrakcyjna stopa zwrotu z inwestycji.

Sektory

Promujemy projekty z sektorów, które rozumiemy i w ramach których identyfikujemy własne kompetencje oraz sukcesy, w tym m.in.:

• branża przemysłowa,

• branża deweloperska,

• rynek pierwotny nieruchomości,

• branża odpadowa i przetwórstwo metali,

• FMCG,

• nowe technologie i fintech,

• branża spożywcza,

• handel i usługi.

Promujemy projekty z sektorów, które rozumiemy i w ramach których identyfikujemy własne kompetencje oraz sukcesy, w tym m.in.:

• branża przemysłowa,

• branża deweloperska,

• rynek pierwotny nieruchomości,

• branża odpadowa i przetwórstwo metali,

• FMCG,

• nowe technologie i fintech,

• branża spożywcza,

• handel i usługi.

Produkty
i poziomy
inwestycji

Produkty i poziomy
inwestycji

Z myślą o naszych Klientach budujemy ofertę nadając naszym produktom atrakcyjne funkcjonalności umożliwiające m.in.:

• dostosowanie nominalnego poziomu inwestycji do indywidulanych preferencji,

• zabezpieczenie wyjścia z inwestycji,

• dogodne okresy zapadalności zobowiązań,

• konkurencyjne stopy zwrotu względem klasycznych produktów inwestycyjnych,

• zróżnicowane profile działalności Emitentów, branż i sektorów gospodarki.

Elastyczność inwestycji udziałowych pozwala na lokowanie kapitału już od kilku tysięcy złotych, aż do limitu wartości emisji.

Z myślą o naszych Klientach budujemy ofertę nadając naszym produktom atrakcyjne funkcjonalności umożliwiające m.in.:

• dostosowanie nominalnego poziomu inwestycji do indywidulanych preferencji,

• zabezpieczenie wyjścia z inwestycji,

• dogodne okresy zapadalności zobowiązań,

• konkurencyjne stopy zwrotu względem klasycznych produktów inwestycyjnych,

• zróżnicowane profile działalności Emitentów, branż i sektorów gospodarki.

Elastyczność inwestycji udziałowych pozwala na lokowanie kapitału już od kilku tysięcy złotych, aż do limitu wartości emisji.

Doradztwo

Vortune Equity to także szeroka oferta usług doradczych dla Inwestorów i Emitentów. Łączymy kompetencje z kluczowych obszarów:

• strategia i programy rozwojowe,

• analiza finansowa i due diligence,

• projektowanie planów finansowych i venture capital,

• budowa wartości,

• restrukturyzacja i lean management.

Komplementarny model i profil działania zespołu Vortune Equity pozwala starannie selekcjonować projekty inwestycyjne z rynku, monitorować proces realizacji strategii rozwoju finansowanych przedsiębiorstw oraz dostosowywać ofertę produktową do potrzeb Emitentów i Inwestorów.

Vortune Equity to także szeroka oferta usług doradczych dla Inwestorów i Emitentów. Łączymy kompetencje z kluczowych obszarów:

• strategia i programy rozwojowe,

• analiza finansowa i due diligence,

• projektowanie planów finansowych i venture capital,

• budowa wartości,

• restrukturyzacja i lean management.

Komplementarny model i profil działania zespołu Vortune Equity pozwala starannie selekcjonować projekty inwestycyjne z rynku, monitorować proces realizacji strategii rozwoju finansowanych przedsiębiorstw oraz dostosowywać ofertę produktową do potrzeb Emitentów i Inwestorów.

Jeśli jesteś gotów robić tylko to co jest łatwe, życie będzie trudne. Ale jeśli jesteś gotów robić to co jest trudne, życie będzie łatwe.

T. Harv Eker