Dla inwestora

W Vortune tworzymy rozwiązania, dzięki którym inwestorzy otrzymują możliwość zyskownego inwestowania kapitału w udziały w operacyjnych, odnoszących sukcesy przedsiębiorstwach dywidendowych, spółkach celowych oraz projektach zamkniętych.

Udziały w spółkach

Oferta produktowa Vortune Equity stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania rynku finansowego, potrzebę transparentności, bezpieczeństwa i elastyczności. W Vortune Equity promujemy inwestycje w produkty bazujące na udziałach w spółkach operacyjnych oraz spółkach celowych powołanych w formie prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Korzyści

Inwestując w udziały w przedsiębiorstwach operacyjnych lub spółkach celowych powołanych dla projektów zamkniętych Inwestorzy nabywają prawa zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, otrzymują możliwość lokowania kapitału i czerpania zysków z działalności wskazanego przedsiębiorstwa oraz dywersyfikują portfel klasycznych produktów inwestycyjnych przez inwestycje udziałowe.

Branże i sektory

Umożliwiamy inwestorom przystąpienie jako udziałowcy do zweryfikowanych przedsięwzięć gospodarczych w zróżnicowanych sektorach i branżach spełniających kluczowe kryteria kwalifikacji takie jak:

 

•   ponadprzeciętna względem rynku dynamika przychodu i/lub wyniku finansowego,

•   realne perspektywy ekspansji rynkowej,

•   wzrostowa tendencja sektora i otoczenia makro,

•   wiarygodność Zarządu i beneficjentów rzeczywistych,

•   gwarancja wyjścia z inwestycji,

•   atrakcyjna stopa zwrotu z inwestycji.

Promujemy projekty z sektorów, które rozumiemy i w ramach których identyfikujemy własne kompetencje oraz sukcesy, w tym m.in.:

 

•   branża przemysłowa,

•   branża deweloperska,

•   rynek pierwotny nieruchomości,

•   branża odpadowa i przetwórstwo metali,

•   FMCG,

•   nowe technologie i fintech,

•   branża spożywcza,

•   handel i usługi.

Produkty i poziomy inwestycji

Z myślą o naszych Klientach budujemy ofertę nadając naszym produktom atrakcyjne funkcjonalności umożliwiające m.in.:

 

•   dostosowanie nominalnego poziomu inwestycji do indywidulanych preferencji,

•   zabezpieczenie wyjścia z inwestycji,

•   dogodne okresy zapadalności zobowiązań,

•   konkurencyjne stopy zwrotu względem klasycznych produktów inwestycyjnych,

•   zróżnicowane profile działalności Emitentów, branż i sektorów gospodarki.

 

Elastyczność inwestycji udziałowych pozwala na lokowanie kapitału już od kilku tysięcy złotych, aż do limitu wartości emisji.

Doradztwo

 

Vortune Equity to także szeroka oferta usług doradczych dla Inwestorów i Emitentów. Łączymy kompetencje z kluczowych obszarów:

 

•   strategia i programy rozwojowe,

•   analiza finansowa i due diligence,

•   projektowanie planów finansowych i venture capital,

•   doradztwo i dywersyfikacja portfela inwestycyjnego,

•   budowa wartości,

•   restrukturyzacja i lean management.

 

Komplementarny model i profil działania zespołu Vortune Equity pozwala starannie selekcjonować projekty inwestycyjne z rynku, monitorować proces realizacji strategii rozwoju finansowanych przedsiębiorstw oraz dostosowywać ofertę produktową do potrzeb Emitentów i Inwestorów.