O nas

Vortune Equity to część holdingu Vortune Equity Group obejmującego podmioty wyspecjalizowane w doradztwie strategicznym, pośrednictwie finansowym i działalności konsultingowej wspierającej budowę wartości i rozwój przedsiębiorstw.

Specjalizacją Vortune Equity są programy udziałowe łączące dynamiczny biznes z inwestorami, poszukującymi alternatywnych form lokowania kapitału w formule zarezerwowanej dotychczas dla inwestorów private equity.

Dlaczego Vortune ?

Dla inwestorów indywidualnych Vortune to dostęp do zweryfikowanych projektów o ponadprzeciętnych stopach zwrotu, zarezerwowanych dotychczas dla sektora private equity i venture capital.

Komplementarny model

W model działania Vortune Equity wpisane jest kompleksowe spojrzenie na rozwój biznesu. W jednej strukturze łączymy zróżnicowane kompetencje z zakresu finansowania, zarządzania i monetyzacji biznesu. Nasz profil pozwala w praktyczny sposób rozumieć potrzeby i wyzwania z którymi mierzą się nasi Inwestorzy oraz Emitenci.

Sprawność Zespołu

Vortune Equity tworzą praktycy, eksperci i przedsiębiorcy. Jesteśmy jedną z najbardziej kompletnych i najszybciej rosnących struktur z obszaru doradztwa strategicznego, inwestycyjnego i marketingowego na polskim rynku. Wartości realizowanych projektów to poziomy zarezerwowane dotychczas dla funduszy i zamkniętych grup inwestycyjnych. Cykl realizacji projektu od zatwierdzenia przez Komitet Inwestycyjny do zamknięcia rundy finansowania, przy założeniu spełnienia warunków Regulaminu jest zoptymalizowany do zaledwie 6- 10 tygodni.

Partnerskie warunki współpracy

Wierzymy, że rozwój biznesu oraz generowanie zysków z kapitału pracującego możliwe jest na każdym etapie cyklu koniunkturalnego, a także, że partnerskie podejście do współpracy pozwala wypracować symetryczne korzyści nawet w okresach dynamicznych zmian w otoczeniu. W Vortune Equity przyjmujemy zasadę „fair” w odniesieniu do Klientów, Inwestorów, Emitentów i Partnerów. Działamy z poszanowaniem przepisów prawa, dobrymi praktykami branży oraz przestrzegamy zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

„Wierzę, że musisz rozumieć ekonomię i biznes, zanim stworzysz strategię oraz że musisz rozumieć strategię, zanim stworzysz strukturę. Jeśli zrobisz to w niewłaściwej kolejności, zapewne poniesiesz porażkę.”

Michael Dell, założyciel Dell Inc.

Zarząd i zespół

Krzysztof Sokalski

Krzysztof Sokalski
Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2004 tego roku związany z rynkiem finansowym w Polsce. Pełnił Funkcje w Zarządach i Radach Nadzorczych Spółek sektora finansowego. Jako Członek Zarządu odpowiedzialny był za dystrybucję produktów finansowych, wdrażał nowe linie produktowe, zarządzał kilkusetosobowymi zespołami sprzedaży, budował nowe biznesy w ramach grupy kapitałowej. W zakresie powierzonych obowiązków, nadzorował projekty biznesowe mające na celu budowanie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych czy Towarzystwa Ubezpieczeń. Zarządzał procesami wprowadzenia spółek na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Bezpośrednio zaangażowany w projekty nieruchomościowe o łącznej wartości powyżej 500 mln zł. Doświadczony menadżer, którego motywacją jest rozwijanie współpracowników i siebie.

Paweł Komar

Paweł Komar Członek Rady Nadzorczej

Jeden z bardziej rozpoznawalnych managerów sektora finansowego młodego pokolenia, drugi najmłodszy członek zarządu spółek GPW. W 2016 roku nagrodzony tytułem TOP MANAGER branży finansowej w Polsce. Od 2006 roku związany z notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych spółkami branży finansowej. Odpowiedzialny w tym czasie za budowę od podstaw kilku organizacji oraz szeroki zakres obszarów zarządczych i projektowych, w tym głównie strategię, rozwój i skalowanie działalności przedsiębiorstw w obszarze sprzedaży. Zasiadał w radach nadzorczych spółek sektora bankowego, ubezpieczeniowego, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy Private Equity. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Master of Business Administration, Executive Studies w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przewodniczący rady nadzorczej Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, członek rady Manager Business Hub i wielu innych kapituł oraz stowarzyszeń branżowych. Zawodowo pasjonat nowych technologii i spółek startupowych, przedsiębiorca i inwestor.

Natalia Czumaj

Natalia Czumaj, Prawnik

Od 2013 roku prowadzi obsługę spółek prawa handlowego, w tym spółek państwowych oraz publicznych. Z grupą Vortune związana jest od listopada 2019 r. Uczestniczyła w procesach inwestycyjnych, począwszy od przeprowadzania badania Due Diligence, poprzez sporządzanie umów inwestycyjnych, na umowach wykonawczych związanych z realizacją inwestycji skończywszy. Przeprowadziła wraz z zespołem liczne emisje akcji, obligacji, warrantów subskrypcyjnych, squeeze out, transakcji M&A, podwyższenia kapitału zakładowego. Obecnie pełni funkcję Wewnętrznego Inspektora Nadzoru Agenta Firmy Inwestycyjnej Domu Maklerskiego oraz Członka Rady Nadzorczej Crowdway Sp. z o.o. Do obowiązków należy nadzór nad przestrzeganiem zasad i procedur służących zapobieganiu przypadkom działania niezgodnego z prawem, decyzjami i procedurami wewnętrznymi przyjętymi przez agenta oraz dom maklerski. 

Dominika Górska

Dominika Górska, kierownik biura

Absolwentka Akademii Finansów w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w instytucjach finansowych w obszarze zarówno finansów jak i administracji. W Vortune odpowiada za organizowanie i kontrolowanie procesów administracyjnych oraz wspiera dział sprzedaży.