Polityka prywatności

Polityka Prywatności Vortune Equity Sp z o.o. 

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku,

W związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu informujemy, że:

• przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w plikach cookies (więcej informacji o plikach cookies znajdziesz poniżej w sekcji „Czym są pliki cookies?”) oraz Twoje dane osoboweprzekazywane przez formularz kontaktowy,

• administratorem Twoich danych osobowych jest spółka pod firmą „Vortune Equity Sp z o.o.” z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa)1, nr tel.: (22) 690 00 08, e-mail: kontakt@vortune.pl,

• Twoje dane osobowe przetwarzane będą, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów2, za które uznajemy: marketing, w tym profilowanie (np. aby dopasować treści Serwisu do Twoich preferencji i zainteresowań); prowadzenie pomiarów, statystyk i analiz (np. aby dopasować treści

Serwisu do preferencji i zainteresowań ogółu Użytkowników); zapewnienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i stabilności Serwisu; wykrywanie botów i nadużyć podczas korzystania z Serwisu; dochodzenie i obronę przed roszczeniami,

• odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz następujące usługi: doradcze, prawnicze, audytowe, informatyczne, telekomunikacyjne, marketingowe, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,

• Twoje dane osobowe będą przechowywane w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu terminów przedawnienia roszczeń, liczony od chwili wymagalności poszczególnych roszczeń,

• masz prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, w tym celu skontaktuj się z nami pod ww. adresem e-mail,

• masz prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie, w tym profilowanie, jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym celu skontaktuj się z nami pod ww. adresem e-mail,

• masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, w tym celu skontaktuj się znami pod ww. adresem e-mail,

• przysługuje Ci uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

• obowiązek podania danych nie jest ani wymogiem ustawowym, ani wymogiem umownym, nie stanowi też warunku zawarcia żadnej umowy,

• przekazywanie nam przez Ciebie danych osobowych poprzez pliki cookies oraz poprzez formularz kontaktowy jest dobrowolne; niewyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies może utrudnić Ci korzystanie z Serwisu wskutek ograniczenia jego funkcjonalności (więcej o tym w sekcji „Czym są pliki cookies?”), niewyrażenie zgody na podanie danych w formularzu kontaktowym uniemożliwi Ci skontaktowanie się z nami przez ten formularz.

1 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000818937, NIP 7010960432, REGON 385076128, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł. 2 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) Korzystając z serwisu internetowego www.vortune.pl („Serwis”) akceptujesz zasady zawarte w niniejszej

Polityce Prywatności.

Czym są pliki „cookies”?

Są to małe pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, smartfonach, tabletach itp) przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i przechowują różne informacje i ustawienia, specyficzne dla danej strony internetowej.

Pliki „cookies” używane są najczęściej w celu dostosowania wyglądu i zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz w celu ułatwienia korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają analizować ruch na stronie, zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, dzięki czemu strony www mogą być rozwijane i ulepszane.

Pliki „cookies” mogą być plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej lub mogą pozostawać na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Wykorzystywane przez tą stronę pliki cookies nie zawierają danych osobowych.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora tej strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Usuwanie plików „cookies”

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają możliwość umieszczania plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej.