Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu współracy QUERCUS TFI S.A. i Q Value S.A. Od teraz nastąpi rozszerzenie oferty funduszy otwartych na platformie QFund o produkty oferowane przez QUERCUS TFI S.A.

Quercus TFI S.A. to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych Inwestorów. TFI zostało założone w sierpniu 2007 r. przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej na czele z Sebastian Buczek. W lutym 2008 r. Quercus TFI S.A. otrzymało zezwolenie KNF (Komisji Nadzoru Finansowego) na prowadzenie działalności.